Hyrfiske

HYRFISKE - SVARTTJÄRN

Nu finns den unika möjligheten att hyra ett utav klubbens finaste vatten.

Landgångar runt 2/3 av tjärnen, stor slogbod med grill, bord & bänkar.

Tre stycken grillplatser. Parkeringsmöjligheter för bilar, bussar, husvagnar precis intill vattnet. Inför varje uthyrning planterar vi ut Regnbåge

Datum som ej är färgmarkerade i kalendern nedan är tillgängliga för uthyrning.

PRISER 2017

weekend Fredag till Söndag

Inklusive 50kg nyutplanterad fisk

7000kr, 20kr kg tillkommer om ni vill ha stor fisk

 

Weekend Fredag - Söndag

Inklusive 100kg nyutplanterad fisk.

10 000kr. Vid stor fisk tillkommer 20kr/kg

 

Dagshyra inklusive 50kg fisk

5250kr Vid stor fisk tillkommer 20kr/kg

 

Dagshyra utan fisk

1500kr

 

För ytterliggare information samt bokning kontakta Jocke Höglund tfn 070 2061306

jocke.hoglund@grycksbofiskeklubb.se

 

All betalning sker via faktura.

Betalning oss tillhanda senast 30 dagar efter det att man bokat tjärnen. Gällande endast en dag skall betalning vara oss till handa senast 10 dagar efter det man bokat tjärnen.

 

Vid utebliven betalning debiteras ränta + påminnelseavgift. 7 dagar efter förfallo skickas ärendet till KF.