Klubben

Grycksbo Fiskeklubb bildades år 1923 av Alfred Munktell.

Klubben skall sträva efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till reakteation. Allt arbete inom klubben sker på ideel basis, inga arvoden betalas ut till varken styrelse, fisketillsynsmänn eller förtroendevalda.

Bli medlem i Grycksbo Fiskeklubb.

Vill du vara med oss och sträva efter ett gott fiske och goda möjligheter till rekreation? Bli då medlem i klubben för endast 300kr per kalenderår. Som medlem har du rösträtt på årsmöten där vi planerar och beslutar om vår verksamhet. Utöver medlemsskapet i klubben har du även rätt att fiska gratis i Storbjursen, Lillbjursen samt Kalven. I Stor-Bjursen planterar vi årligen ut Öring. Två båtar finns till förfogande i Stor-Bjursen. Alla medlemmar har även rätt att lösa ett "kompiskort" detta kort ger dig då rätten att medtaga en fiskekamrat när du fiskar i Stor-Bjursen, Lill-Bjursen eller Kalven. Karta samt all annan nödvändig information kring fisket får du vid köp av Medlemsskap.

 

Lös ditt medlemsskap hos

Grycksbo Handelsträdgård, Tansberget 3 Grycksbo.

Tfn 023-40613 Se hemsida för öppettider.

 

Interflora/Notes Blommor, Stora torget Falu Centrum. Tfn 023-13936.

Styrelsen Grycksbo Fiskeklubb 2018/2019.

Ordförande

Jocke Höglund

070 2061306

Vice ordförande

Tomas Tassemeier

070 5287773

Kassör

Magnus Härdin

070 3072729

Sekreterare

Martin Fägermark

070 6030763

Ledamot

Tommy Persson

070 8441180

Ledamot

Hanna Nordstrand

076 0239889

Ledamot

Emma Nilsson

076 1704971

Ledamot

Emil Lutteman

072 5333828

Ledamot

Åke Niklasson

070 2112514

Supleant

Mikael Eriksson

 

Supleant

Tobias Honkanen

072 0357021

Supleant

S-E Näs

070 6950958