Klubben

VÄLKOMMEN TILL GRYCKSBO FISKEKLUBB

Grycksbo Fiskeklubb bildades år 1923 av Alfred Munktell.

Klubben skall sträva efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till reakteation. Allt arbete inom klubben sker på ideel basis, inga arvoden betalas ut till varken styrelse, fisketillsynsmänn eller förtroendevalda.

 

Klubbens organisationsnummer:

 

Stadgar Grycksbo Fiskeklubb

MILJöPRIS

År 2010 blev vi tilldelade Falu Kommuns miljöpris för vårt trogna arbete vid Stensjöområdet.