Medlemsvatten

MEDLEMSVATTEN GRYCKSBO FISKEKLUBB

Samtliga medlemmar i Grycksbo Fiskeklubb äger rätt att fiska gratis i dessa vatten under förutsättning att man följer vattnets regler.

 

Storbjursen

Fint bestånd av Öring, Abborre, Gädda, Mört, Lake.

Utplantering av öring 1-2 gånger per år. Max två öringar per person och dag.

Max 1 kastspö/pimpelspö per person. All gädda över 80cm skall återutsättas. Tillåtet att fiska med maximalt 15st angeldon eller ismetesspö, dessa skall vara agnad med mört, inget annat. Medlemmar har rätt att låna plåtbåten som finns vid sjön, ta väl hand om den, sker en olycka ska ni meddela detta till någon i styrelsen.

 

Lill-bjursen

Fint bestånd av Abborre, Gädda, Mört.

Max 1 kastspö/pimpelspö per person. All gädda över 80cm skall återutsättas.

Tillåtet att fiska med maximalt 15st angeldon eller ismetesspö, dessa skall vara agnad med mört, inget annat. Medlemmar har rätt att låna plastbåten som finns vid sjön, ta väl hand om den, sker en olycka ska ni meddela detta till någon i styrelsen.

 

Kalven

Bra bestånd av Abborre, Gädda, Mört, Lake, Braxen.

All gädda över 80cm skall återutsättas.

Tillåtet att fiska med maximalt 15st angeldon eller ismetesspö, dessa skall vara agnad med mört, inget annat. Medlemmar har rätt att låna plastbåten som finns vid sjön, ta väl hand om den, sker en olycka ska ni meddela detta till någon i styrelsen.

Utplantering av öring

100kg April 2017

200kg November 2016.