Klubben

Grycksbo Fiskeklubb
Sedan 1923

070 2061306

Berzeliusv 3, 79020 Grycksbo

 

Info@grycksbofiskeklubb.se

Fiskeklubben bildades 1923 av Alfred Munktell. Grycksbo Fiskeklubb ska sträva efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till rekration.

 

Allt arbete inom klubben sker på ideel basis. Inga arvoden betalas ut till vare sig styrelse, fisketillsynsmänn eller förtroendevalda.

  • Ordförande Joakim Höglund
  • V.ordförande Tomas Tassemeier
  • Kassör Magnus Härdin
  • Sekreterare Emma Nilsson
  • Ledamot Hanna Nordstrand
  • Ledamot Tommy Persson
  • Ledamot Åke Niklasson
  • Ledamot Björn Fredriksson
  • Ledamot Albin Nilsson