Klubben

Grycksbo Fiskeklubb
Sedan 1923

070 2061306

Berzeliusv 3, 79020 Grycksbo

 

Info@grycksbofiskeklubb.se

Fiskeklubben bildades 1923 av Alfred Munktell. Grycksbo Fiskeklubb ska sträva efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till rekration.

 

Allt arbete inom klubben sker på ideel basis. Inga arvoden betalas ut till vare sig styrelse, fisketillsynsmänn eller förtroendevalda.

  • Ordförande Joakim Höglund
  • V.ordförande Tomas Tassemeier
  • Kassör Magnus Härdin
  • Sekreterare Emma Nilsson
  • Ledamot Hanna Nordstrand
  • Ledamot Tommy Persson
  • Ledamot Åke Niklasson
  • Ledamot Björn Fredriksson
  • Ledamot Albin Nilsson

BLI MEDLEM I KLUBBEN


Vill du vara med oss och sträva efter ett gott fiske och goda möjligheter till rekreation? Bli då medlem i klubben för endast 300kr per kalenderår. Som medlem har du rösträtt på årsmöten där vi planerar och beslutar om vår verksamhet. Utöver medlemsskapet i klubben har du även rätt att fiska gratis i Storbjursen, Lillbjursen samt Kalven. I Stor-Bjursen planterar vi årligen ut Öring. Två båtar finns till förfogande i Stor-Bjursen. Alla medlemmar har även rätt att lösa ett "kompiskort" detta kort ger dig då rätten att medtaga en fiskekamrat när du fiskar i Stor-Bjursen, Lill-Bjursen eller Kalven. Karta samt all annan nödvändig information kring fisket får du vid köp av Medlemsskap.


Lös ditt medlemsskap hos

Grycksbo Handelsträdgård, Tansberget 3 Grycksbo.

Tfn 023-40613 Se hemsida för öppettider.