Stensjöområdet

S T E N S J Ö O M R Å D E T | Ö P P E T | F Ö R | V I N T E R F I S K E

S T E N S J Ö O M R Å D E T

REGNBÅGE, RÖDING, ÖRING

Stensjön & Sättersbojtärnen bildar tillsammans Stensjöområdet.

Området har blivit känt för sitt put and takefiske efter grov ädelfisk.

 

Området besöks årligen av 5-10 000 fiskare från så gott som hela Sverige.

 

Utplantering av fisk sker sporadiskt under vintersäsongen medan det under sommarsäsongen sker en till två utplanteringar varje vecka! Antalet sålda fiskekort styr utplanteringarnas storlek, men ingen utplantering bör understiga 150kg, normalt planteras det ut 300-400kg regnbåge per vecka.

 

Under 2015 började vi arbeta för att underlätta fisket för rörelsehindrade personer vid Stensjön. Vi har som mål att inom ett par år få nöjet att erbjuda både handikapptoalett, slogbod tillgänglig för rullstol, med mera.