Regler

S T E N S J Ö O M R Å D E T | Ö P P E T | F Ö R | V I N T E R F I S K E

REGLER STENSJÖOMRÅDET 2017

För att du och dina medfiskande skall trivas vid området är det viktigt att ni följer våra enkla regler. Bryter du mot reglerna riskerar du böter samt avstängning.

 

Fiskekort

- Fiskekort ska lösas innan du påbörjar ditt fiske

- Alla uppgifter på kortet skall vara korrekt ifyllda.

- Max 1 fiskespö per fiskekort.

- Max 5 fiskar per fiskekort.

- Max 3 fiskespön per person, detta under förutsättning att man köpt 3 kort.

- Aktivt fiskande barn upp till 15 år fiskar gratis på målsmans kort & kvot.

 

Fisket

- I Sättersbotjärnen är endast fiske med flugspö, fluglina & fluga tillåtet.

- Vintertid tillåts pimpelfiske på Sättersbo MAX 1 spö per person

- All fisk över 6 kilo skall rapporteras till nummer 070 2061306

- All fisk över 6 kilo skall fotograferas och fotot skickas till nr 070 2061306

alternativt e-post foton@grycksbofiskeklubb.se

- All gädda över 80cm skall återutsättas i Sättersbotjärnen.

- Fiskar du med flera fiskespön skall dessa ta upp en bredd på max 5 meter.

- Lämna alltid minst 5 meter till närmaste fiskegranne.

- Du fiskar med ditt spö, dvs du kastar ej ut eller drillar på någon annans spö.

- Tillåtet att återutsätta ej skadad fisk, återutsatt fisk räknas ej in på kvoten.

- Mäskning är strängt förbjudet.

- Ska du sova? Då plockar du upp ditt spö!

- Förbjudet att reservera fiskeplats genom att ställa upp spön, kommer du till en

fiskeplats där det står spön men ej finns fiskare? Vänta tio minuter därefter

anses platsen vara ledig.

- Konstgjorda beten är tillåtet.

- Flytring, båt och andra flytfarkoster är förbjudet.

- Misstänkt tjuvfiske skall omedelbart rapporteras till fisketillsyn.

 

Trivsel

- Visa respekt mot övriga fiskare vid vattnet.

- Förbjudet att spela musik samt skrika över sjön, (radio med låg ljudnivå tillåtet)

- Slogbodarna är till för alla, ingen ensamrätt på dessa oavsett om du var först på

plats eller inte. Strängt förbjudet att täcka för ingångarna till slogbodarna med exempelvis presenning eller dyligt.

- Hundar skall hållas kopplade, detta oavsett storlek och "snällhet".

- Parkering, parkera smart, tänk på att ej blockera isättningsplatsen med bil eller

husvagn, fiskbilen kan komma när man minst anar det.

- Isättningsplatsen vid Stensjön är i första hand till för rörelsehindrade, är du på

platsen och en rörelsehindrad person kommer skall du fråga personen vart hen

vill fiska, ja hen kan ta din plats om hen önskar det.

- Skräp och fiskrens får ALDRIG någonsin lämnas kvar vid området, vi har haft

stora problem med björn & vildsvin. Absolut förbjudet att slänga skräp och

fiskrens i vattnet samt naturen, allt skall medtas hem.

FISKETILLSYN 2017

J.höglund Tfn 070 206 1306

S-E.Näs Tfn 070 695 0958

E.Vestli Tfn 070 7655308

M.Fägermark Tfn 0706030763

E.Lutteman Tfn 073 0931047

H.Nordstrand Tfn 076 0239889

M.Eriksson Tfn 070 6926752

 

 

 

VID BROTT MOT REGLER

Fiske utan kort = polisanmälan.

Fiske med betalt fiskekort som ej är korrekt ifyllt klassar vi som fiske utan fiskekort.

 

Vid brott mot bestämda regler utfärdar vi böter om 2500kronor.