Sommarfisket

S T E N S J Ö O M R Å D E T | Ö P P E T | F Ö R | V I N T E R F I S K E

SOMMARFISKET I STENSJÖOMRÅDET 2017

ÖPPETPERIOD: 6 Maj - 29 oktober.

Sommarpremiär Lördag 6 Maj 08.00

Stor utplantering av fisk i Stensjön & Sättersbotjärnen.

Stensjön

Ca 11 hektar stor, klart vatten, djup från 1-8 meter, snittdjup på 3 meter.

Runt sjön finner du 10 slogbodar utrustad med kamin och bänkar. Vid isättningsplatsen har vi påbörjat ett arbete med grusgångar som skall underlätta för rörelsehindrade personer, självfallet har rörelsehindrade personer förtur till dessa platser.

 

Fiskarter i sjön: Regnbåge, röding, öring, mört, ruda, elritsa.

Tillåtna fiskemetoder: kastspö, metspö, flugspö.

 

Sättersbotjärnen

Ca 2 hektar stor tjärn med klart vatten, djup upp till 8 meter, snittdjup på ca 3meter.

Landgångar runt halva tjärnen, 2 slogbodar med kamin och bänkar. 1st Grillplats

Tillåtna redskap: ENDAST flugfiske med flugspö, fluglina & fluga.

 

Fiskarter i tjärnen: Regnbåge, öring, mört, elritsa, gädda.

 

Utplantering av fisk sker 1-2 gånger varje vecka under sommarfisket, minst 150kg per utplantering.