Största fisken tävling 2017

S T E N S J Ö O M R Å D E T | Ö P P E T | F Ö R | V I N T E R F I S K E

Vestlis största fisken tävling 2017

Största fisken tävling 2017 i samarbete med Vestlis Fiske.

Tävlingen sker månadsvis, se upplägget nedan. Pris till störst fisk varje månad (varupris från Vestlis fiske).

 

Tyngst fisk i Stensjöområdet (Stensjön/Sättersbo) Februari = Anders Uhr 3600gram Regnbåge tagen i Sättersbotjärnen.

Tyngst fisk i Stensjöområdet (Stensjön/Sättersbo) Mars.

Tyngst fisk i Stensjön Maj = Magnus Härdin 5800gram.

Tyngst fisk i Sättersbo Maj = Pär Eriksson 3650

Tyngst fisk i Stensjön Juni = Robban & Emma Röding 6497gram

Tyngst fisk i Sättersbo Juni = Johan Hellberg

Tyngst fisk i Stensjön Juli. = Kristian Bieth röding 7000gram

Tyngst fisk i Sättersbo Juli = Erik Ström

Tyngst fisk i Stensjön Augusti.

Tyngst fisk i Sättersbo Augusti.

Tyngst fisk i Stensjön September.

Tyngst fisk i Sättersbo September.

Tyngst fisk i Stensjön Oktober.

Tyngst fisk i Sättersbo Oktober.

 

Anmäl din största fisk via E-post till tavling@grycksbofiskeklubb.se

Bifoga foto där du håller i din rengjorda fisk, fotot skall vara taget vid fångstplatsen, ange vikt i gram samt namn och telefonnummer till fångstman/kvinna.

Glöm inte att skriva om det gäller Stensjön eller Sättersbotjärnen.

 

- Vi förbehåller oss rätten att "diska" tveksamma bidrag.

 

Vinnare presenteras först då månadens tävling är avslutad, dvs vinnare i exempvelvis februari presenteras först den 1:a Mars. Vinnaren presenteras här på denna sida samt på vår Facebooksida & Instagram. Vi lägger löpande ut inkomna bidrag på denna sida samt på facebook. Dock presenterar vi EJ något vikt innan tävlingen är avslutad! Detta för att få lite spänning.