Vinterfiske

S T E N S J Ö O M R Å D E T | Ö P P E T | F Ö R | V I N T E R F I S K E

VINTERFISKE I STENSJÖOMRÅDET 2016/2017

Öppetperiod 2017-12-26 till 2018-04-15.

 

Vinterpremiären går av stapeln på annandag jul 2017-12-26 Klockan 08.00

Fiskekort löser du som vanligt vid antingen Stensjön eller Sättersbotjärnen, OBS endast kontant betalning. Det är tillåtet att gå ut på isen och ta plats, dock förbjudet att borra hål innan startsignal klockan 08.00. Inför premiären planterar vi ut ordentligt med fisk, vi hoppas även iår på stor röding!

 

Fiskekort löser man som vanligt vid antingen Stensjön eller Sättersbotjärnen.

1 fiskekort berättigar dig att fånga 5 ädelfiskar, det är tillåtet att lösa obegränsat med fiskekort, men oavsett antalet kort får du använda maximalt 3spön per person i Stensjön och max 1 spö per person i Sättersbo

 

Utplantering av fisk sker löpande under vintern!

 

Tänk på säkerheten, bär alltid isdubbar runt halsen.

 

Alla rödingar över 3 kilo skall fotas & rapporteras till Jocke på tfn 0702061306.