GRYCKSBO FISKEKLUBB

Fiskeklubben bildades år 1923 utav Alfred Munktell.
Grycksbo Fiskeklubb skall sträva efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till rekration.
Alla våra vatten arrenderas av Stora Enso

Styrelse 2020

  • Ordförande Hanna Nordstrand
  • V.ordförande Jocke Höglund
  • Kassör Tomas Tassemeier
  • Sekreterare Emma Nilsson
  • Ledamot Kjell Bergkvist
  • Ledamot Tommy Persson
  • Ledamot Albin Nilsson
  • Ledamot Åke Niklasson
  • Ledamot Björn Fredriksson

GRYCKSBO FISKEKLUBB
Co Hanna Nordstrand


Rättviksvägen 11
79020 Grycksbo

Tel: 070-2061306