VÄLKOMMEN TILL STENSJÖOMRÅDET
Stensjön & Sättersbotjärn bildar tillsammans namnet Stensjöområdet.

Området har blivit vida känt för fiske efter grov Regnbåge & Röding.
Området är beläget i Grycksbo drygt 1,5mil från Falu centrum.

Till oss är ALLA välkomna oavsett nationalitet eller hinder.
En del fiskeplatser vid Stensjön samt Sättersbotjärnen är anpassade för rörelsehindrade fiskare.
Vid Stensjön finner ni 11st slogbodar med kamin. Sättersbotjärn 2 slogbodar. Utöver dessa finns det flera grillplatser med bord och bänkar. Fiskekort löser man vid Stensjön.


HITTA HIT
Klicka för karta och vägbeskrivning till Stensjön.
Klicka för karta och vägbeskrivning till Sättersbotjärn.


HUSVAGN & HUSBIL
Vi har ingen särskild parkering eller uppställningsplats, ni parkerar på valfritt ställe, ha dock alltid i åtanke att räddningstjänst samt andra fiskare ska ha möjlighet att åka förbi er.


UTPLANTERING AV FISK
 I Stensjöområdet planterar vi ut fisk minst en gång varje vecka under sommarfisket.
I Stensjön satsar vi på stor och grov Regnbåge, snittvikt under 2020 beräknas kring 4,5kg med toppar uppemot 9 kilo.
I Sättersbotjärn planterar vi ut lite mindre Regnbåge med en snittvikt på drygt 1 kg, men trofefiskar planteras ut med jämna mellanrum.


Fiskekort & Regler
Fiskekort för Stensjöområdet köper du vid Stensjöns fiskisättningsplats.
Ett fiskekort kostar 150kr och gäller från klockan 00.00-24.00, dvs dagkort
150kr = 1spö, 3st ädelfiskar i Stensjöområdet.
300kr = 2spön, 6st ädelfiskar i Stensjön eller 1spö, 3st ädelfiskar i Sättersbotjärn.
450kr = 3spön, 9ädelfiskar i Stensjön eller 1spö, 3st ädelfiskar i Sättersbotjärn.
Det är alltså tillåtet att fånga max 3st ädelfiskar i Sättersbotjärn per dag oavsett antal fiskekort.


REGLER
Personer som fiskar inom området är skyldig att läsa reglerna innan påbörjat fiske.

Regelbrott beivras med en avgift om 2500kr, denna avgift godkännes i och med köp av fiskekort.

Vid fiske utan giltigt fiskekort gör våra tillsynspersoner ett beslag av utrustning samt polisanmälan.


Allt fiske sker i gemenskap men man har rätt att kräva minst 5meter fritt från vardera sida av spöt.

Om fler personer fiskar vid samma området sker utkast rakt ut från fiskeplatsen.
Använder man 2 eller 3 spön skall dessa stå på en och samma plats, det är alltså förbjudet att
placera ut spön med flera meters mellanrum.

Inom området visar vi varandra respekt och hänsyn, håll en dämpad ljudvolym, spelar ej musik, ropa inte till kompisen som står på andra sidan sjön. Det är ej tillåtet att reservera platser åt personer som ska komma senare. Vindskydden är gemensamma och vi samsas i dem oavsett vem som var först på plats, placera medhavd utrustning under bänkarna eller utanför vindskydden.


STENSJÖN

1. Endast spöfiske (kastspö, flugspö, metespö eller pimpelspö).
2. Fisk som fångas skall omedelbart avlivas.
3. Endast fiske från land eller is tillåtet.

4. Fiskespö får EJ lämnas obevakade av personen som fiskar med det
5. Eldning är endast tillåtet i kamin eller i av klubben annordnade grillplatser (cementring).

Avgift vid brott mot regler i Stensjön.
1. Fiske med förbjuden metod = 2500kr.
2. Fiske med för många spön = 2500kr per extra spö.
3. Fiske efter max fångade fiskar = 2500kr per extra fisk.


SÄTTERSBOTJÄRN

Max 1st fiskespö per person, max 3st ädelfiskar per person och dag.
Fiske tillåtet med följande redskap under följande perioder.
26 December - Islossning = Endast pimpelspö.
Från islossning till och med 30 Juni Endast flugspö med flugrulle, fluglina och bunden fluga.
1 Juli till och med 31 Augusti valfritt fiskespö, kastspö, metespö, elle flugspö.


2. Fisk som fångas skall omedelbart avlivas.
3. Endast fiske från land eller is tillåtet.

4. Fiskespö får EJ lämnas obevakade av personen som fiskar med det
5. Eldning är endast tillåtet i kamin eller i av klubben annordnade grillplatser (cementring).


Avgift vid brott mot regler i Sättersbotjärn

1. Fiske med förbjuden metod = 2500kr.
2. Fiske med för många spön = 2500kr per extra spö.
3. Fiske efter max fångade fiskar = 2500kr per extra fisk.