Välkommen till Stensjöområdet
Stensjön & Sättersbotjärn bildar tillsammans namnet Stensjöområdet.

Området har blivit vida känt för fiske efter grov Regnbåge & Röding.
Området är beläget i Grycksbo drygt 1,5mil från Falu centrum.

Till oss är ALLA välkomna oavsett nationalitet eller hinder.
En del fiskeplatser vid Stensjön samt Sättersbotjärnen är anpassade för rörelsehindrade fiskare.
Vid Stensjön finner ni 11st slogbodar med kamin. Sättersbotjärn 2 slogbodar. Utöver dessa finns det flera grillplatser med bord och bänkar. Fiskekort löser man vid Stensjön.


Husvagn & husbil
Vi har ingen särskild parkering eller uppställningsplats, ni parkerar på valfritt ställe, ha dock alltid i åtanke att räddningstjänst samt andra fiskare ska ha möjlighet att åka förbi er.


Utplantering av fisk sker minst 1 gång varje vecka under sommarfisket. Vi planterar alltid ut den största fisk som finns tillgänglig hos våra leverantörer. All fisk som planteras ut är odlad som matfisk.

Vi berättar i efterhand på Facebook när vi planterat ut fisk. Ring INTE oss och fråga om nästa isättning. Isättning av fisk sker oftast Måndag/Tisdag samt Torsdag/fredag


Nedan finner ni information kring fiskekort samt våra regler. Läs igenom dessa innan ni påbörjar ert fiske.