GRYCKSBO FISKEKLUBB

vårtat fiskeområde är beläget i Grycksbo ca 15km nordväst om Falun.

STENSJÖOMRÅDET ÄR NU
ÖPPET FÖR SOMMARFISKE

Medlemsvatten


Som medlem fiskar du gratis

i fyra vatten

Privat fiske


Vid Svarttjärn erbjuder vi ett privat fiske, perfekt för kick-off!

Stensjö-området


Fiske efter riktigt grov

Regnbåge & Röding

Grycksbofiskeklubb kallar till extrainsatt årsmöte för val av ordförande samt vice ordförande.

Datum: 20240715 Tid: 15:00

Plats klubbstugan vid Svarttjärn.