Hem

S T E N S J Ö O M R Å D E T | Ö P P E T | F Ö R | V I N T E R F I S K E

VÄLKOMMEN TILL GRYCKSBO FISKEKLUBB

Är beläget i Grycksbo 12 km nordväst om Falun. Vi strävar efter att erbjuda ett gott fiske samt goda möjligheter till rekreation. Allt arbete som sker via klubben är på frivillig basis, ingen ersättning utgår till varken styrelse, förtroendevalda eller fisketillsynsmänn.

 

Kika runt lite på sidan! Vi försöker hålla hemsidan väl uppdaterad! Följer du oss på Facebook så får du alltid de senaste informationen där!!

ÖPPETPERIOD STENSJÖOMR

Landfiske fram till 16 April Kl 24.00.

Sommarpremiär Lördag 6 Maj 08.00

Från och med premiären höjer vi fiskekortspriset till 140kronor, detta pga ökat inköpspris på fisk

30 STYCKEN STORA RÖDINGAR

KVAR I STENSJÖN, SNITTVIKT 8KG

 

UTPLANTERAD FISK 2017

Stensjöområdet:

2017-03-22: 320Kg Regnbåge 0,8-6.0Kgs

2017-03-16: 250kg Regnbåge Stensjön (2-4kgs)

2016-03-16: 50kg Regnbåge Sättersbo (2-4gs)

2017-03-01: 250kg Regnbåge Stensjön

2017-03-01: 50 kg Regnbåge Sättersbo

2017-02-16 200kg Regnbåge Stensjön

2017-02-16: 50kg Regnbåge Sättersbo

2017-02-05: 150kg Regnbåge Stensjön 1kilos

2017-02-05: 50kg Regnbåge Sättersbo 1kilos

2017-02-03: 150kg Regnbåge Stensjön 1kilos

2017-02-03: 50kg Regnbåge Sättersbo 1kilos

2017-02-02: 150kg Röding Stensjön 0,8-1,0kg

2017-01-19: 100kg 1kilos regnbåge Sättersbo

2017-01-01: 300kg regnbåge 2-4kg st

Totalt: 2 120 kilo planterat hitills

SPONSORER 2017