KLUBBEN

Bildades år 1923 utav Alfred Munktell. Vi strävar efter att erbjuda ett gott fiske och goda möjligheter till rekration i de av klubben disponerade vatten. Vi arrenderar sju vatten av Stora Enso. I fyra av dessa planerat vi ut ädelfisk. Som medlem i klubben äger du rätt att fiska i Storbjursen, Lillbjursen samt Kalven. Stensjön & Sättersbotjärn bildar tillsammans Stensjöområdet, här erbjuder vi ett utav Sveriges bästa? put and take fske efter Regnbåge sommartid och Röding/regnbåge vintertid. I Svarttjärn erbjuder vi ett privat fiske, därav går denna tjärn enbart att "boka" i förväg.