STENSJÖOMRÅDET


Bildar tillsammans namnet Stensjöområdet.
Området har blivit vida känt för sitt put and take fiske efter grov Regnbåge och Röding. Området är beläget
i Grycksbo drygt 1,5mil från Falun (centrum).

Stensjön

Medelstor källsjö som du går runt på ca 30minuter.
Här fiskar de flesta med kastspö, drag och bottenmete är populärast. Runt sjön har vi byggt 11 slogbodar utrustade med kamin (Kolla på www.dalamitt.se så att eldningsförbud ej råder) och bänkar. I Stensjön planteras det ut Regnbåge & Röding. Utöver ädelfisken finns det även Elritsa, Ruda & mört samt någon enstaka öring. Parkering, du parkerar på fickorna längst vägen som löper du runt sjön, tänk dock på att eventuella lastbilar och övrig trafik ska komma förbi utan problem. Vid fiskisättningsplatsen finns det större "fickor" lämpliga för husvagnar och husbilar. Tänk på att vägen ner till sjön vid isättningsplatsen ska vara fri från fordon, detta då fisklastbilen kan dyka upp när som helst.


Sättersbotjärn

Mindre tjärnen som du går runt på ca 10minuter. Här fiskar de flesta med kastspö & flugfiskespö. Populärast är drag samt fluga. Runt tjärnen har vi byggt 2 slogbodar urustad med bänkar samt kamin. Två grillplater med bord/bänk/tak. Parkering intill tjärnen. I Sättersbotjärn planteras det ut Regnbåge. Utöver ädelfisken finns det även Elritsa, Mört, Gädda samt någon enstaka öring och röding. Tjärnen lämpar sig för rörelsehindrade, även rullatorer samt rullstol, detta på den högra sidan där breda landgångar byggts, anpassningen runt tjärnen löper på år efter år.


Utplantering av fisk i Stensjöområdet

Vi strävar efter att plantera ut fisk minst en gång varje vecka i Stensjöområdet under sommarfisket. Antalet sålda fiskekort styr antalet utplanteringar samt mängd.
I Stensjön planterar vi alltid ut de största fiskarna som finns tillgängliga, medelvikt under ett år brukar ligga kring 4-5kilo, med toppar på 8-9kilo. I Sättersbotjärn blandar vi stora samt små.

Fiskekort för Stensjöområdet

Köper du vid Stensjöns fiskisättningsplats.
Observera att vi endast säljer DAGKORT, ej 24timmarskort, alla fiskekort slutar att gälla klockan 24.00 det datum ni fyllt i på fiskekortet.


Kostnad:

Dagkort Stensjöområdet: 200kr, gäller för ett fiskespö samt tre ädelfiskar totalt i Stensjön eller Sättersbotjärn.

För Stensjön är det tillåtet att lösa flera fiskekort om så önskas.

1 Dagkort för Stensjöområdet = 1 fiskespö, tre ädelfiskar totalt i Stensjön eller Sättersbotjärn.

2 Dagkort för Stensjöområdet = 2 fiskespön i Stensjön eller 1 fiskespö i Sättersbotjärn totalt 6 ädelfiskar varav max 3st i Sättersbotjärn.

3 Dagkort för Stensjöområdet = 3 fiskespön i Stensjön eller 1 fiskespö i Sättersbotjärn samt totalt 9 ädelfiskar varav max 3st i Sättersbotjärn.

Stensjön
Sättersbotjärn