Stensjöområdet

Stensjöområdet

Stensjön & Sättersbotjärn

Bildar tillsammans namnet Stensjöområdet.
Området har blivit vida känt för sitt put and take fiske efter grov Regnbåge och Röding. Området är beläget
i Grycksbo drygt 1,5mil från Falun (centrum).

Till oss är ALLA välkomna oavsett ålder och nationalitet


Stensjön

Medelstor källsjö som du går runt på ca 30minuter. Här fiskar de flesta med kastspö, drag och bottenmete är populärast. Runt sjön har vi byggt 11 slogbodar utrustade med kamin och bänkar. I Stensjön planteras det ut Regnbåge & Röding. Utöver ädelfisken finns det även Elritsa, Ruda & mört samt någon enstaka öring.


Sättersbotjärn

Mindre tjärnen som du går runt på ca 10minuter. Här fiskar de flesta med kastspö & flugfiskespö. Populärast är drag samt fluga. Runt tjärnen har vi byggt 2 slogbodar, 2grillplater med bord/bänk/tak. Parkering för bilar samt husbil/husvagn precis intill tjärnen. I Sättersbotjärn planteras det ut Regnbåge. Utöver ädelfisken finns det även Elritsa, Mört, Gädda samt någon enstaka öring och röding.Utplantering av fisk i Stensjöområdet

Vi strävar efter att plantera ut fisk minst en gång varje vecka i Stensjöområdet under sommarfisket. Antalet sålda fiskekort styr antalet utplanteringar samt mängd.
I Stensjön planterar vi alltid ut de största fiskarna som finns tillgängliga, medelvikt under ett år brukar ligga kring 4-5kilo. I Sättersbotjärn blandar vi stor och smått.
Vi samarbetar med flera olika fiskodlingar från norr till söder.


Fiskekort för  Stensjöområdet

Köper du vid Stensjöns fiskisättningsplats. Endast dagkort klockan 00.00-24.00.
150kr = 1spö, 3 ädelfiskar i Stensjön eller Sättersbotjärn.
Fiskekort betalas kontant eller med Swish.
Önskar du fånga fler fiskar eller använda dig av flera spön är det tillåtet att lösa maximalt 3fiskekort per person och dag för Stensjön. I Sättersbotjärn är det tillåtet att fånga maximalt 3 ädelfiskar per person och dag oavsett antal kort. Barn som ej fyllt 15år fiskar gratis på vuxens fiskort och fiskkvot, detta under förutsättning att hen kastar ut och vevar  in själv.  Var noga med att fylla i samtliga uppgifter på fiskekortets bägge delar, ett fiskekort som saknar Datum, namn eller signatur är EJ giltigt.


Regler & bestämmelser i Stensjöområdet

Personer som fiskar inom området är skyldig att läsa reglerna innan påbörjat fiske. Området bevakas av 20st utbildade och förordnade fisketillsynspersoner, dessa personer tummar INTE på några som helst regler, se därför till att ni läst och förstått reglerna innan ni börjar fiska, ni kan inte komma i efterhand och förklara att ni ej läst eller förstått reglerna. Vissa Regelbrott beivras med en avgift om 2500kr, denna avgift godkännes i och med köp av fiskekort.

Vid fiske utan giltigt fiskekort gör våra tillsynspersoner ett beslag av utrustning samt polisanmälan. Vi förbehåller os rätten att förverka fiskekort för personer som bryter mot regler, ej visar hänsyn, stör andra fiskare eller på annat sätt uppför sig olämpligt.


Allt fiske sker i gemenskap men man har rätt att kräva minst 5meter fritt från vardera sida av sitt spö. Om fler personer fiskar vid samma området sker utkast rakt ut från fiskeplatsen.
Använder man 2 eller 3 spön skall dessa stå på en och samma plats, det är alltså förbjudet att
placera ut spön med flera meters mellanrum. Inom området visar vi varandra respekt och hänsyn, håll en dämpad ljudvolym, spelar ej musik, ropa inte till kompisen som står på andra sidan sjön. Det är ej tillåtet att reservera platser åt personer som ska komma senare. Vindskydden är gemensamma och vi samsas i dem oavsett vem som var först på plats (respektera Covid-19 restriktioner, Håll avstånd och vistas inte i slogbodarna tillsammans med andra), placera medhavd utrustning under bänkarna eller utanför vindskydden.


STENSJÖN

1. Endast spöfiske (kastspö, flugspö, metespö eller pimpelspö).
2. Fisk som fångas skall omedelbart avlivas.
3. Endast fiske från land eller is tillåtet.

4. Fiskespö får EJ lämnas obevakade av personen som fiskar med det
5. Eldning är endast tillåtet i kamin eller i av klubben annordnade grillplatser (cementring).

Avgift vid brott mot regler i Stensjön.
1. Fiske med förbjuden metod = 2500kr.
2. Fiske med för många spön = 2500kr per extra spö.
3. Fiske efter max fångade fiskar = 2500kr per extra fisk.


SÄTTERSBOTJÄRN

Max 1st fiskespö per person, max 3st ädelfiskar per person och dag.
2. Fisk som fångas skall omedelbart avlivas.
3. Endast fiske från land eller is tillåtet.

4. Fiskespö får EJ lämnas obevakade av personen som fiskar med det
5. Eldning är endast tillåtet i kamin eller i av klubben annordnade grillplatser (cementring).

Avgift vid brott mot regler i Sättersbotjärn

1. Fiske med förbjuden metod = 2500kr.
2. Fiske med för många spön = 2500kr per extra spö.
3. Fiske efter max fångade fiskar = 2500kr per extra fisk.