MEDLEMSVATTEN


Bli medlem i Grycksbo Fiskeklubb och få förmånen att fiska gratis i nedanstående vatten.


Kostnad medlemsskap (kalenderår): 300kr 0-18år. Vuxen 500kr. Barn 0-15år vars målsman/anhörig är medlem kan kvittera ut ett gratis medlemsskap på Grycksbo Handelsträdgård.


Medlemsskap går endast att lösas på Grycksbo Handelsträdgård (Tansberget 3, Grycksbo, grycksbohandelstradgard.se

Medlem äger rätt att:
Fiska med ett fiskespö. Fånga två ädelfiskar per dag. Det är tillåtet att återutsätta fisk som hanterats varsamt, när du fångat och avlivat 2 ädelfiskar är det slutfiskat för dagen.
Angla/ismeta riktat efter gädda med maximalt 15st angeldon/ismetesspön, krok ska vara angnad med mört/abborre från samma vattensystem. Eldning är endast tillåtet i av klubben annordnade grillplatser.
All gädda över 80cm ska ovillkorligen återutsättas.
All Abborre över 45cm ska ovillkorligen återutsättas.

Storbjursen
Här fiskar du från land, båt eller is. Två lånebåtar finns vid sjön. Sjön är öppen för fiske dygnet runt året runt. Utplantering av Röding eller Öring sker varje år, medelstorlek på utplanterad fisk är ca 1kg. Utöver Röding och Öring finner ni även fin Abborre, Lake, Gädda och Mört i sjön. Sjön är som djupast ca 26meter. Slogbod finns vid sjön.

Öring utplanterad hösten 2023.

Röding utplanterad Januari 2024.

Nybodammarna

Här fiskar du från land eller i en utav klubbens lånebåtar.
Två konstgjorda dammar. Fiskarter: Gädda, Abborre och Mört.

Kalven
Här fiskar du från land, lånebåt eller is.
Fin Abborre, Gädda, Lake, Mört, Braxen.

Lill-Bjursen
Här fiskar du från land, lånebåt eller is.
Fin Abborre, Gädda, Lake, Mört, Braxen.

storbjursen 1
storbjursen 2
storbjursen 4
Storbjursen
nybodammarna
nybodammarna
Nybodammarna
nybodammarna 1
nybodammarna 1
nybodammarna 2
nybodammarna 2
kalven
kalven
kalven 1
kalven 1
lillbjursen 1
lillbjursen 1
lillbjursen
lillbjursen